Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy Medzilaborecká v Bratislave

Názov: Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy M
Dátum: 2017
Miesto: Základná škola, Medzilaborecká 11, Bratislava
Popis prác: zvyšovanie energetickej účinnosti školy