Predmet činnosti

Hlavným predmetom činnosti DAG SLOVAKIA, a.s. je poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva – rekonštrukcie, novostavby ako aj realizácia stavieb na kľúč.

Na slovenskom trhu sme schopní ponúknuť realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu, pretože spolupracujeme s overenými partnermi a subdodávateľmi z rôznych oblastí.

Všetky stavby realizujeme s využívaním najnovších pracovných postupov a progresívnych materiálov s dôrazom na ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

Prioritou je spokojnosť zákazníka. Poskytnúť mu také riešenie, ktoré najviac vyhovuje jeho potrebám, no zároveň spĺňa vysoké štandardy a technické parametre, ktoré sú základom v stavebnom priemysle nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ.

Inžinierska činnosť:

 • územné rozhodnutie,
 • stavebné povolenie,
 • kolaudačné rozhodnutie.

Stavebná činnosť

komplexná realizácia pozemných stavieb, vrátane projektov a dokumentácií:

 • výstavba bytových, občianskych a priemyselných objektov,
 • rekonštrukcie jestvujúcich budov, vrátane zatepľovania objektov,
 • komplexnú realizáciu stavieb pozemného staviteľstva, vrátane zabezpečenia projektovej dokumentácie,
 • výroba a montáž nosných oceľových konštrukcií,
 • dodávka malých i veľkých stavieb pozemného staviteľstva vrátane technickej vybavenosti,
 • technologické vybavenie stavieb,
 • práce murárske, podlahárske, zámočnícke, vodoinštalatérske, maliarske,
 • dodávku stavebných materiálov a polotovarov hrubej stavebnej výroby i s dopravou na miesto určenia,
 • výroba vnútorných interiérov podľa požiadavky,
 • tesárske práce a krovy, altánky a oplotenia,
 • sadrokartónové priečky a podhľady,
 • hydroizolačné práce spodnej stavby, strešného plášťa i mostov
 • zemné práce s malými aj veľkými zemnými strojmi,
 • pokládka zámkovej dlažby a dlažby z prírodného kameňa.

Voda, kúrenie, kanalizácia a technické zariadenie budov

komplexná realizácia prác, vrátane projektov a dokumentácií:

 • montáž a rekonštrukcie rozvodov vody, ústredného vykurovania, chladenia a plynu,
 • dodávka a rekonštrukcia strojovní, kotolní, VZT a klimatizačných zariadení,
 • výstavba a rekonštrukcie kanalizácií,
 • zdravotechnické inštalácie,
 • meranie a regulácia.

Elektroinštalácie

komplexná realizácia elektroinštalačných prác, vrátane projektov a dokumentácií:

 • elektroinštalácie, verejné osvetlenie do 1000V a bleskozvodov,
 • revízie.

Slaboprúdové rozvody

komplexná realizácia slaboprúdových rozvodov, vrátane projektov a dokumentácií:

 • štrukturované kabeláže,
 • telefónne ústredne, VoIP,
 • EPS,
 • drôtový rozhlas,
 • systém sestra-pacient.