Kontakty

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov

IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749

Obchodný register Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sa, vložka č.:10421/P

VÚB:
číslo účtu: 2863312455/0200
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455
BIC: SUBASKBX

Tel.: 051/749 57 62

e-mail: dag@dagslovakia.sk 

 

 

Ekonomické oddelenie

Ličáková Daniela, Ing.   licakova@dagslovakia.sk
Dučaiová Iveta   ducaiova.iveta@dagslovakia.sk
Grusová Lýdia   grusova.lydia@dagslovakia.sk
Ružbarská Andrea, Mgr.   ruzbarska.andrea@dagslovakia.sk
Sabolová Michaela, Bc.   sabolova@dagslovakia.sk
Tomečková Miroslava, Ing.   tomeckova.miroslava@dagslovakia.sk
Peregrinová Jana, Mgr.   peregrinova@dagslovakia.sk
Podlipová Martina   podlipova@dagslovakia.sk

Stavebná divízia

Oddelenie výroby a projektov
Ruščanský Viliam, Ing.   ruscansky@dagslovakia.sk
Buřt Jiří   burt.jiri@dagslovakia.sk
Kelíšek Juraj   kelisek.juraj@dagslovakia.sk
Králik Andrej   kralik.andrej@dagslovakia.sk
Pavlik Jozef   pavlik@dagslovakia.sk
Raab Petr   raab.petr@dagslovakia.sk
Sidor Vladimír, Ing.   sidor.vladimir@dagslovakia.sk
Straka Igor   straka.igor@dagslovakia.sk
Vajda Milan   vajda.milan@dagslovakia.sk
Vaľko Milan, Mgr.   valko.milan@dagslovakia.sk
Varga Ottó   varga.otto@dagslovakia.sk
Venglarčík Jozef, Ing.   venglarcik@dagslovakia.sk
Oddelenie prípravy
Dimitrov Peter, Ing.   dimitrov@dagslovakia.sk
Bartóková Michaela, Bc.   bartokova@dagslovakia.sk
Fedor Róbert, Ing.   fedor.robert@dagslovakia.sk
Giertl Ľubomír, Ing.   giertl.lubomir@dagslovakia.sk
Horváth Matúš, Ing.   horvath.matus@dagslovakia.sk
Hudáková Alena, Ing.    hudakova.alena@dagslovakia.sk
Kalasz Michal, Ing.   kalasz.michal@dagslovakia.sk
Kaminský Jozef, Ing.   kaminsky.jozef@dagslovakia.sk
Karkoška Daniel, Ing.   karkoska.daniel@dagslovakia.sk
Kempecova Daria, Ing., PhD.   kempecova.daria@dagslovakia.sk
Krafčík Marek, Ing.   krafčík.marek@dagslovakia.sk
Ragančíková Alena, Ing.   ragancikova@dagslovakia.sk
Thiessen Adam, Ing.   thiessen.adam@dagslovakia.sk
Urban Karol, Ing, PhD.   urban.karol@dagslovakia.sk

Divízia elektro

Oddelenie prípravy
Hrachiar Róbert, Ing.   hrachiar.robert@dagslovakia.sk
Grega Jakub, Ing.   grega.jakub@dagslovakia.sk
Kellner Branislav, Ing.   kellner.branislav@dagslovakia.sk
Kuruc Peter   kuruc.peter@dagslovakia.sk
Labuda Matúš, Ing.   labuda.matus@dagslovakia.sk
Redaj Michal, Ing.   redaj.michal@dagslovakia.sk

 

Kontaktujte nás