My v médiách


  Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji
  Odkaz na článok TU   Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš – Stavebné úpravy školy – I. a II. Etapa   Zdroj TA3


    Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár
    Odkaz na článok TU     Einpark je najzelenšou budovou na Slovensku


     Na tejto stavbe sme participovali odbornými činnosťami v oblasti elektroinštalácie (silnoprúd, slaboprúd, núdzové osvetlenie, hlasová signalizácia, elektronická požiarna signalizácia, trafostanica pre polyfunkčný objekt).
     Odkaz na článok TU      TOP 100 NAJÚSPEŠNEJŠÍCH firiem na slovenskom stavebnom trhu za rok 2018


      Podľa časopisu EUROSTAV č. 6/2019 sme sa umiestnili medzi TOP 100 najúspešnejšími firmami na slovenskom stavebnom trhu za rok 2018:

      - medzi podnikmi stavebnej výroby podľa produktivity práce sme na 41. mieste
      - medzi podnikmi stavebnej výroby podľa rentability kapitálu sme na 20. mieste

      V TOP 3 v regiónoch sme sa v rámci stavebnej výroby za rok 2018 v Prešovskom kraji medzi malými podnikmi a mikropodnikmi umiestnili na 1. mieste.
       Stavba roka 2018 - Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby - Blumental Rezidencia a Blumental Offices (Bratislava)

       Na tejto ocenenej stavbe sme participovali odbornými činnosťami v oblasti elektroinštalácie (silnoprúd, slaboprúd, hlasová signalizácia, vonkajšie rozvody NN)      •  
      • Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21
       Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21
      TOP 100 NAJÚSPEŠNEJŠÍCH firiem na slovenskom stavebnom trhu za rok 2017


      Podľa časopisu EUROSTAV sme sa umiestnili medzi TOP 100 najúspešnejšími firmami na slovenskom stavebnom trhu za rok 2017:
      - medzi podnikmi stavebnej výroby podľa produktivity práce sme na 46. mieste
      - medzi podnikmi stavebnej výroby podľa rentability kapitálu sme na 90. mieste

      V TOP 3 v regiónoch sme sa v rámci stavebnej výroby za rok 2017 v Prešovskom kraji medzi malými podnikmi a mikropodnikmi umiestnili na 2. mieste.
      Rekonštrukčné práce v rámci modernizácie Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) II. chirurgickej kliniky UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach 

      • 2015 09 24 GBS STV - Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline
      • Stavebné úpravy priestorov spojené s inštaláciou novej vzduchotechninky chirurgického operačného sálu 3. NP v Nemocnici arm. Generála Svobodu, Svidník, a.s.
      • Rekonštrukcia športovej haly v Snine
      • Otvorenie športovej haly v Snine      • Rekonštrukcia sociálnej a pedagogickej akadémie za účelom zriadenia MŠ v Bratislave Dúbravke      • Rekonštrukcia vnútorných priestorov PASA za účelom zriadenia materskej školy      • Stavba roka 2017 - Nominácie na hlavnú cenu - Nová terasa 2, Košice