Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Herľanoch

Názov: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Herľanoch
Dátum: 2019
Miesto: Obec Herľany
Popis prác: zvýšenie energetickej účinnosti budovy