ZŠ Odborárska – rozšírenie kapacít tried

Názov: ZŠ Odborárska - rozšírenie kapacít tried
Dátum: 2022 - 2023
Miesto: areál Základnej školy na Odborárskej ul. č. 2 v Bratislave
Popis prác: prístavba