Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 - Chemické disciplíny

Názov: Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 - Chemické disciplíny
Dátum: 2019
Miesto: areál Univerzity vereterináskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, Košice
Popis prác: zníženie energetickej náročnosti budovy