Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu

Názov: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu
Dátum: 2023 - 2024
Miesto: Obecný úrad Lenartov
Popis prác: zníženie energetickej náročnosti budovy