Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy a budovy školských dielní SPŠ - ISzKI Komárno

Názov: Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy a budovy školských dielní SPŠ - ISzKI Komárno
Dátum: 2019
Miesto: Stredná priemyselná škola - Ipari Szakkozépiskola, Petofiho 2, Komárno
Popis prác: zníženie energetickej náročnosti budovy