Zníženie energetickej náročnosti budovy TU vo Zvolene – objekt Bariny

Názov: Zníženie energetickej náročnosti budovy TU vo Zvolene - objekt Bariny
Dátum: 2017 - 2018
Miesto: Technická univerzita vo Zvolene, ŠD Bariny, Zvolen
Popis prác: zníženie energetickej náročnosti budovy