Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa

Názov: Zníženie energetickej  náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1. etapa
Dátum: 2020
Miesto: Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
Popis prác: rekonštrukcia