Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ a KD v obci Čekovce

Názov: Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce
Dátum: 2022 - 2023
Miesto: budova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čekovce
Popis prác: zníženie energetickej náročnosti budov