Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár

Názov: Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár
Dátum: 2020 - 2021
Miesto: Kultúrny dom Poltár, Námestie oslobodenia, Poltár
Popis prác: rekonštrukcia