Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. ZŠ Detva

Názov: Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy II. ZŠ Detva
Dátum: 2015 - 2015
Miesto: Základná škola s materskou školou A. Vagača, Štúrova 12, Detva
Popis prác: rekonštrukčné práce