Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach

Názov: Zateplenie IV. sekcie objektu TÚ LF UPJŠ v Košiciach
Dátum: 2019 - 2020
Miesto: TÚ LF UPJŠ v Košiciach
Popis prác: zateplenie objektu