Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva

Názov: Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva
Dátum: 2015 - 2016
Miesto: Obec Veľká Ida, Obec Poproč, Obec Paňovce, Obec Čečejovce, Obec Šemša, Obec Hodkovce, Obec Novačany
Popis prác: elektrické NN prípojky, odberné elektrické zariadenia, elektromontáže a elektroinštalácie, stožiarova trafostanica