Významná obnova administratívnej budovy v areáli Botanickej záhrady na ul. Mánesova č. 23 v Košiciach

Názov: Významná obnova administratívnej budovy v areáli Botanickej záhrady na ul. Mánesova č. 23 v Košiciach
Dátum: 2021 - 2022
Miesto: objekt administratívnej budovy Botanickej záhrady UPJŠ 
Popis prác: rekonštrukcia objektu