Výstavba Prešov Park - centrum voľného času

Názov: Výstavba Prešov Park - centrum voľného času
Rok: 2017
Miesto: križovatka ulíc Východná a Solivarská Prešov