Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe

Názov: Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe
Dátum: 2020 - 2021
Miesto: k.ú. Štrba
Popis prác: novostavba