Výmena vnútorných rozvodov ZTI (voda, kanál) - II. sekcia a stavebné úpravy soc. zariadení – IV. sekcia v objekte TÚ LF

Názov: Výmena vnútorných rozvodov ZTI (voda, kanál) - II. sekcia a stavebné úpravy soc. zariadení - IV. sekcia v objekte TÚ LF
Dátum: 2020 - 2021
Miesto: Objekt Teoretických ústavov LF UPJŠ, Trieda SNP, Košice
Popis prác: rekonštrukcia