Univerzitná knižnica v areáli UPJŠ Moyzesova 9, Košice - Rekonštrukcia objektu D

Názov: Univerzitná knižnica v areáli UPJŠ Moyzesova 9, Košice - Rekonštrukcia objektu D
Dátum: 2022 - 2023
Miesto: objekt D nachádzajúci sa v areáli UPJŠ Moyzesova 9, Košice
Popis prác: rekonštrukcia objektu