TESCO 0,65k Varín

Názov: TESCO 0,65k Varín
Dátum: 2013
Miesto: Obec Varín
Popis prác: dostavba predajne