Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš – Stavebné úpravy školy – I. a II. Etapa

Názov: Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš - Stavebné úpravy školy - I. a II. Etapa
Dátum: 2019 - 2020
Miesto: Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš
Popis prác: rekonštrukcia objektu