Stavebné úpravy priestorov spojené s inštaláciou novej vzduchotechniky chirurgického operačného sálu 3. NP v Nemocnici arm. Gene

Názov: Stavebné úpravy priestorov spojené s inštaláciou novej vzduchotechniky chirurgického operačnéo sálu 3. NP v Nemocnici arm. generála L. Svobodu, Svidník, a.s.
Dátum: 2016
Miesto: Nemocnica arm. generála L. Svobodu, Svidník, a.s.
Popis: rekonštrukcia priestorov spojená s inštaláciou novej vzduchotechniky