Stavebné úpravy krvnej banky

Názov: Stavebné úpravy krvnej banky
Dátum: 2016
Miesto: Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Popis: rekonštrukcia