Stavebné úpravy JIS v budove nemocničného zariadenia

Názov: Stavebné úpravy JIS v budove nemocničného zariadenia
Dátum: 2016
Miesto: Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Popis prác: rekonštrukcia