SO 11 Rekonštrukcia a modernizácia novorodeneckej kliniky – perinatologické centrum

Názov: SO 11  Rekonštrukcia a modernizácia novorodeneckej kliniky - perinatologické centrum
Dátum: 2021
Miesto: FNsP Nové Zámky
Popis prác: rekonštrukcia a modernizácia