Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom; likvidácia skládky pri ceste do Vyšnej Hutky

Názov: Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom; likvidácia skládky pri ceste do Vyšnej Hutky
Dátum: 2016
Miesto: Obec Košická Polianka
Popis prác: likvidácia skládky