RTVS Košice – Obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti

Názov: RTVS Košice - Obnova administratívnej budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívosti
Dátum: 2018 - 2019
Miesto: RTVS Košice
Popis prác: obnova budovy za účelom zlepšenia jej energetickej efektívnosti