Rozšírenie operačného traktu CHM – 2.NP –COS, FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov

Názov: Rozšírenie operačného traktu CHM - 2. NP - COS, FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov
Dátum: 2021
Miesto: chirurgický monoblok FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov
Popis prác: rozšírenie operačného traktu