Rozšírenie ČOV Gajary

Názov: Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľké Leváer a rozšírenie ČOV Gajary - časť č. 2 - Rozšírenie ČOV Gajary
Dátum: 2023 - 2024
Miesto: Obec Gajary
Popis prác: rozšírenie čističky odpadových vôd