Rekonštrukcia ZpS Harmónia - Cemjata

Názov: Rekonštrukcia ZpS Harmónia - Cemjata
Dátum: 2023 - 2024
Miesto: areál ZpS Harmónia Cemjata v Prešove
Popis prác: novostavba