Rekonštrukcia strechy budovy ÚPSVR Trebišov

Názov: Rekonštrukcia strechy budovy ÚPSVR Trebišov
Dátum: 2022
Miesto: ÚPSVR Trebišov
Popis prác: rekonštrukcia strechy