Rekonštrukcia sociálnych zariadení

Názov: Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Dátum: 2019 - 2020
Miesto: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Popis prác: rekonštrukcia objektu