Rekonštrukcia ŠD Horský park blok C, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

Názov: Rekonštrukcia ŠD Horský park blok C, Prokopa Veľkého 41, Bratislava
Dátum: 2014 - 2015
Miesto: ŠD Horský park blok C, Prokopa Veľkého 41, Bratislava
Popis prác: rekonštrukčné práce