Rekonštrukcia oddelenia 2.D

Názov: Rekonštrukcia oddelenia 2.D
Dátum: 2016
Miesto: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Popis prác: kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, silnoprúd a slaboprúd vrátane dorozumievacieho systému pacient - sestra, výmena okien a drobné stavebné úpravy