Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodníckeho a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP

Názov: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov - úpravy gynekologicko-pôrodníckeho a lôžkového oddelenia, 3.-9. NP
Dátum: 2019-2021
Miesto: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
Popis prác: rekonštrukcia objektu