Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná

Názov: Rekonštrukcai materskej školy v obci Výborná
Dátum: 2020 - 2021
Miesto: Obec Výborná
Popis prác: rekonštrukcia