Rekonštrukcia kuchyne vrátane vybavenia kuchyne v Študentskom domove Nábrežie mládeže 1, Nitra

Názov: Rekonštrukcia kuchyne vrátane vybavenia kuchyne v Študentskom domove Nábrežie mládeže 1, Nitra
Dátum: 2014
Miesto: Študentský domov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Popis prác: rekonštrukčné práce a dodávka vybavenia kuchyne