Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni

Názov: Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
Dátum: 2021 - 2023
Miesto: intravilán mesta Stará Ľubovňa
Popis prác: rekonštrukcia krytej plavárne