Rekonštrukcia Hotela SIPOX

Názov: Rekonštrukcia Hotela SIPOX
Dátum: 2015
Miesto: Štrba
Popis prác: rekonštrukčné práce