Rekonštrukcia detského domova pre UCM v Trnave - I. nadzemné podlažie časť A

Názov: Rekonštrukcia detského domova pre UCM v Trnave - I. nadzemné podlažie časť A
Rok: 2016 - 2017
Miesto: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Popis: rekonštrukcia objektu