Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie – II. etapa

Názov: Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie - II. etapa
Dátum: 2023 - 2026
MIesto: Gymnázium,  Šrobárova ul, Košice
Popis: rekonštrukcia