Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove

Názov: Rekonštrukcia budovy MTK TJ na Štadióne v Leopoldove
Dátum: 2016
Miesto: Mesto Leopoldov, areál Štadióna MTK TJ
Popis: rekonštrukcia