Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom - stavebné objekty SO - 04, 13, 14

Názov: Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom - stavebné objekty SO 04, 13, 14
Dátum: 2016 - 2017
Miesto: Banská ulica v Novom Meste nad Váhom
Popis: rekonštrukcia