Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky Nemocnica Poprad, a.s.

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky Nemocnica Poprad, a.s.
Dátum: 2013 – 2014
Miesto: Nemocnica Poprad, a.s.
Popis prác: rekonštrukčné a modernizačné práce