Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Dátum: 2020 - 2021
Miesto: budova polikliniky, Detva
Popis prác: rekonštrukcia a modernizácia objektu