Protihluková stena ZŠ Odborárska ul.

Názov: Protihluková stena ZŠ Odborárska ul.
Dátum: 2023
Miesto: areál Základnej školy na Odborárskej ul. v Bratislave
Popis: výstavba protihlukovej steny