Prístavba a stavebné úpravy športového klubu

Názov: Prístavba a stavebné úpravy športového klubu
Rok: 2016 - 2017
Miesto: Obec Gbeľany
Popis: prístavba a rekonštrukcia objektu