Pracovisko magnetickej rezonancie – stavebné úpravy átria na – 2. pp

Názov: Pracovisko magnetickej rezonancie - stavebné úpravy átria na - 2. pp
Dátum: 2020
Miesto: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Popis prác: rekonštrukcia